เพราะคุณค่า ที่คุณรักตัวเองเป็นก่อน

อ่าน 133
เพราะคุณค่า ที่คุณรักตัวเองเป็นก่อน
จึงเป็นเครื่องนำทาง
ให้ผู้อื่นรักและรู้คุณค่าในตัวคุณ
.
ตรงกันข้าม
หากคุณไม่รู้ค่าในตัวเอง
เอาใจไปให้ค่ากับคนอื่น มากกว่าตัวเอง
คุณจะไม่มีวันได้รับความรักที่แท้จริง
.
เหตุเพราะคุณให้ค่าตัวเองเช่นไร
คุณก็จะดึงดูดคนที่ให้ค่าตัวคุณเช่นนั้นเข้ามา
สิ่งที่คุณได้รับ
ล้วนสะท้อนมาจากโลกภายในของคุณทั้งสิ้น
กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานเช่นนี้ค่ะ 
.
ก่อนนอนคืนนี้
จงขอบคุณตัวเอง จงชื่นชมตัวเอง
จงมีความสุขในตัวเอง ในคนที่คุณเป็น
และทำเช่นนี้ทุกค่ำคืน
ในเวลาอันใกล้ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป
และจะดึงดูดแต่ผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิต
.
รุ้งทำมาแล้ว และมีชีวิตที่สวยงามดั่งใจ
ขอแบ่งปันความลับนี้ให้
กับครอบครัว Love Expert ที่รักของรุ้งทุกคนค่ะ
-----------------
ด้วยรักจากใจ
รุ้ง Love Expert 
.

-----------------
ตั่้งใจแบ่งปันด้วยหัวใจแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่
เพ็ญสิริ ภานุรัษ์
-----------------