อย่าท้อ อย่าเลิกทำ...

อ่าน 118

อย่าท้อเลิกทำ

เพียงเพราะเหตุผลว่า

ความฝันของคุณมันต้องใช้เวลา

เพราะไม่ว่าจะยังไง

เวลา...

มันก็ต้องผ่านไปอยู่ดี

A10(เอเท็น)
Prince of Sales
'สังคมแห่งความเป็นไปได้'ตั้งใจแบ่งปันเพื่อส่งมอบคุณค่า กระตุ้นพลัง ให้กับทุกท่านที่ได้อ่านค่ะ....ด้วยรักจากใจ .heart. เพ็ญสิริ ภานุรักษ์ heart