ถ้าเราคิดดีแล้ว..ลงมือทำได้!

อ่าน 125
เป้าหมายของเรา

ถ้าเราคิดดีแล้ว

ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี

และไม่ได้เดือดร้อนใคร!

ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง....

ให้ใครมาคอยเชื่อ

ถึงจะลงมือทำได้!

เพราะจริงๆแล้ว....

การเค้าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

สุดท้าย....

'ก็ไม่ได้มีใครช่วยเราทำอยู่ดี'

แค่เราตัดสินใจ

ลงมือทำ

แล้วรับผิดชอบมันก็พอแล้ว

A10(เอเท็น)
Prince of Sales
'สังคมแห่งความเป็นไปได้'