เลิกท้อนะคะ "ท้อก็ใช้เวลา" "ทำก็ใช้เวลา"

อ่าน 122

'ท้อก็ใช้เวลา'

'ทำก็ใช้เวลา'

เพราะไม่ว่าจะลุกไปทำ

หรือนั่งท้อต่อไป

เวลามันก็ต้องผ่านไปอยู่ดี

แต่นั่งท้อไม่ได้ทำให้สำเร็จ

แต่ถ้าลุกไปทำก็....

'ยังมีโอกาส'

A10(เอเท็น)
Prince of sales
'สังคมแห่งความเป็นไปได้'ตั้งใจแบ่งปันเพื่อส่งมอบคุณค่า กระตุ้นพลัง ให้กับทุกท่านที่ได้อ่านค่ะ....ด้วยรักจากใจ .heart. เพ็ญสิริ ภานุรักษ์ heart